O Stowarzyszeniu

 

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

 powstało 9 czerwca 2003 roku z inicjatywy Stanisława Jasłowskiego, na pierwszym posiedzeniu inicjatorów zainteresowanych powołaniem stowarzyszenia, spotkanie to było jednocześnie I Walnym Zebraniem Członków TML.

Będziemy pracować dla dobra naszej miejscowości, starać się by informacje, które zdobędziemy stanowiły część dorobku naszej miejscowości
prezes Stanisław Jasłowski

W zgromadzeniu tym wzięło udział 15 osób, które wybrały zarząd w składzie:

Prezes: Stanisław Jasłowski

Z-CA Prezesa: Stanisław Jakieła

Sekretarz: Grzegorz Borek

Skarbnik: Edward Jakieła

Członek: Paweł Pernal

Ponadto określono osoby do Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący : Józef Borek

Wiceprzewodniczący: Mariusz Jakieła

Sekretarz: Ryszard Zima

Pozostałe osoby to członkowie TML. 9 września 2003 roku TML zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem: 0000172253. Towarzystwo z biegiem czasu powiększało się o nowych członków. 25 listopada 2003 roku decyzją zarządu przyjęto do swego grona: ks. prof. Jana Jakubczyka oraz prof. Stanisława Jakubczyka. W tym czasie powstało też pierwsze logo TML.

Pierwsze logo TML
Pierwsze logo TML


 

Następnie 2 kwietnia 2004 roku zadeklarowały się kolejne dwie osoby: Maria Lewko i Maria Foremna. Kilka dni później, bo 25 kwietnia 2004 roku, Towarzystwo przyjęło następnych członków: ks. Stefana Kiełbickiego – Brzóza Królewska, ks. dr Janusza Podlaszczaka – Rzeszów,

.

Wolontariat to piękna inicjatywa, wystarczy tylko dostrzec drugiego człowieka.Jako zachęta do bezinteresownego zaangażowania się w społeczną działalność, za motto niech posłużą słowa Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

<strong>ks dr Janusz Podlaszczak</strong>
ks dr Janusz Podlaszczak
Wykładowca akademicki

Czesława Borka – Dębno, Marię Knap – Rogi, Irenę i Jana Staniszów – Rzeszów, Mieczysława Hanczarka – Krasienin, Jana Borka – Rzeszów.

Na posiedzeniu, które odbyło się 14 lutego 2008 roku, powołano kolejnych członków: Piotra Pernala, Agatę Murdzek, Joannę Murdzek, Paulinę Turek, Konrada Wołtosza, Grzegorza Boczara, Ireneusza Matusika, Jana Zająca, Mariusza Jakiełę, Stanisława Zająca. Podjęto również decyzję o zmianie zarządu TML. Który przedstawia się następująco:

Prezes: Stanisław Zając

Z-CA Prezesa: Piotr Pernal

Sekretarz: Paulina Turek

Skarbnik: Jan Zając

Członek: Stanisław Jakieła

Członek: Ireneusz Matusik

Komisja Rewizyjna w składzie:

 Przewodniczący : Andrzej Zając

 Wiceprzewodniczący: Edward Jakieła

 Sekretarz: Marcin Jakieła 

Zrealizujemy wiele projektów z których Lubatowa będzie dumna. Spowodujemy, że nasza miejscowość będzie piękniejsza
prezes Stanisław Zając

Nowy zarząd określił propozycje i plany na przyszłość, które obecnie realizuje. TML jest otwarte dla wszystkich, którzy autentycznie pokochali Lubatowę oraz z sentymentem powracają do tej wsi, dla tych którzy pragną ocalić od zapomnienia kulturę, tradycję, obyczaje i zwyczaje, a także mają na uwadze rozwój i promowanie Lubatowej. Tych wszystkich, skłonnych poświęcić swój wolny i drogocenny czas sprawie społeczno – kulturalnej tej miejscowości, zapraszamy do podpisania deklaracji uczestnictwa w Towarzystwie lub przyłączenia się do nas w formie wolontariatu.

Działalność we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach czy fundacjach jest pewnego rodzaju kontynuacją kształcenia. Jej efektem jest zdobywanie nowych doświadczeń, a czasami staje się miejscem pracy. Czasami warto działać, aby zobaczyć uśmiech na ustach osób którym się pomaga. Daje to energię i pozytywnie nastawia do dalszego funkcjonowania.

Paweł Pernal
Paweł Pernal