W dniu 30 września 2017 roku odbył się V Zjazd Lubatowian, który był finałem projektu pt . „Integrujmy się wokół naszej historii – wydanie IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa” i był połączony z prezentacją IV Księgi Jubileuszowej. W spotkaniu tym uczestniczyło wiele osób: księża, radni, dyrektorzy szkoły podstawowej, nauczyciele, młodzież, dzieci, zaproszeni gości, członkowie Towarzystwa Miłośników Lubatowej oraz mieszkańcy wsi. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji członków i miłośników Towarzystwa. Następną częścią był występ artystyczny dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lubatowej, który miał miejsce w sali remizy OSP. Kluczowym punktem spotkania była prezentacja IV Księgi i wręczenie publikacji przybyłym gościom i zebranym. Każdy, kto brał udział w tworzeniu Księgi był/został poproszony o powiedzenie w kilku zdaniach, jak wyglądał proces powstawania jego artykułu.

Honorowymi gośćmi byli najstarsi mieszkańcy Lubatowej, którzy zaszczycili nas dość licznie swoją obecnością, pomimo utrudnień związanych z wiekiem i stanem zdrowia. Część  z nich oprócz Księgi otrzymało statuetki: „Podziękowanie za pielęgnowanie patriotyzmu i pamięci o historii wsi Lubatowa”. Statuetki otrzymali Ci, którzy angażowali się w projekt tzn. brali czynny udział w spotkaniach, dzielili się swoimi wspomnieniami.

Podczas Zjazdu ogłoszono również wyniki Olimpiady „Na naszej Ziemi”, nt. Historia Lubatowej.  Zwycięzcom w obydwu grupach wiekowych wręczono puchary i nagrody.

Na koniec odbyły się rozmowy i spotkania, podczas których nasi goście mogli częstować się smakołykami ze szwedzkiego stołu oraz wymieniać między sobą poglądy, osobiste wspomnienia i refleksje. Na zakończenie odbył się koncert zespołu muzycznego.

 

Galeria zdjęć

 

 

Galeria 

W latach 2010, 2011, 2012 zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla uczniów, w zakresie pływania. Zajęcia te były kolejnym etapem budowy infrastruktury dla promocji sportu i zdrowia wśród młodzieży naszej miejscowości.
Przez trzy miesiące w każdym roku grupa 60 uczniów miała możliwość uczestniczenia w cotygodniowych lekcjach na basenie w Krośnie.
Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych

powrót z gory CergowejTowarzystwo Miłośników Lubatowej stara się zachęcić młodych ludzi do czynnego uprawiania turystyki. Bazując na starym porzekadle, które mówi: “USŁYSZĘ – ZAPOMNĘ, ZOBACZĘ – ZAPAMIĘTAM, ZROBIĘ – ZROZUMIEM” Towarzystwo w 2008 roku zorganizowało wycieczki turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z Lubatowej w ramach realizacji projektu:
„Edukacja krajoznawcza jako forma zapobiegania marginalizacji dzieci ze wsi Lubatowa”
Projekt był realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizowane wyjazdy kierowane były do grupy 70 osób, którzy uczestniczyli w trzech wycieczkach. Odbyły się one w okresach lipiec, sierpień, wrzesień, październik i obejmowały następujące miejsca:Rajd Nordik Wo
1. Skansen w Sanoku połączony z pobytem na Solinie i rejsem po Jeziorze Solińskim,
2. Bieszczady - wejście na Bieszczadzkie Połoniny (Smerek 1222 m n.p.m),
3. Krynica – wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową. Kamianna – skansen pszczelarstwa, centrum apiterapii,
4. Czorsztyn, Zamek w Niedzicy, Wąwóz Homole,
5. Wieliczka - Kopalnia Soli,
6. Bieszczady – wejście na Tarnicę.
Słowacja 1W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt pt. „Bliżej natury, bliżej wiedzy” – wycieczki turystyczno – krajoznawcze szansą rozwoju dla młodzieży ze wsi Lubatowa. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Integralną częścią projektu były zajęcia turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z Lubatowej. Wycieczki były realizowane od czerwcu do września. Organizowane wycieczki kierowane były do grupy 70 osób (osobno dla uczniów Szkoły Podstawowej – 35 osób i uczniów Gimnazjum – 35 osób), którzy uczestniczyli w czterech wycieczkach wyjazdowych i rajdzie Nordic Walking. Wycieczki objęły następujące miejsca: Bieszczady, Pieniny, Wieliczka, Tatry, Sanok, Solina.
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum Publicznym imienia Jana Słowacja 2Pawła II w Lubatowej.

Towarzystwo podejmuje działania mające na celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz organizuje różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne nakierowane na realizację zainteresowań młodzieży.

Jednym z takich działań w 2009 i 2010 roku była realizacja projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie”.

Cele i zadania projektu zostały skonstruowane w taki sposób, aby łączyły elementy nauki, zdrowia i kultury w jeden spójny program działania. Pierwszy moduł projektu polegał na organizacji zajęć z nauki tańca towarzyskiego. Naukę prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczno-instruktorska. Następnie zorganizowano cykl warsztatów z rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Młodzież mogła wykazać się w różnych formach plastycznych czy artystycznych, typu wyroby z siana, rzeźba, malowanie obrazów itp. Kolejny moduł związany był z nauką języka obcego. Dzięki temu, iż projekt był prowadzony wraz z partnerem - Klubem Słowackich Turystów Doliny a Hory - kilkanaście osób, które w poszczególnych modułach wykazały się największym zaangażowaniem lub które najlepiej napisały test językowy, mogło wziąć udział w trzydniowym wyjeździe na Słowację.