XII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

W niedzielę 26 lipca odbył się XII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży. Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu. Zawodnicy startowali w sześciu grupach wiekowych:

uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 1 km

 uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 1 km

 uczniowie gimnazjów publicznych na dystansie 2,5 km

 „grupa otwarta” od 16 do 30 roku życia na dystansie 8 km

 

 „grupa otwarta” od 31 do 40 roku życia na dystansie 8 km

 „grupa otwarta” powyżej 40 roku życia na dystansie 8 km

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

zaprasza na

djembed

 

 

XIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”, który odbędzie się 24 lipca 2016 r. w Lubatowej. Początek zawodów o godzinie 13.30 przy Szkole Podstawowej w Lubatowej. Celem zawodów jest uczczenie Pamięci Partyzantów Zamordowanych w Lesie Grabińskim a zarazem popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

 

Zawodnicy startować będą w sześciu grupach wiekowych:

Dorośli:

I/ „grupa otwarta” od 16 do 30 roku życia na dystansie 8 km

II/ „grupa otwarta” od 31 do 40 roku życia na dystansie 8 km

III/ „grupa otwarta” powyżej 40 roku życia na dystansie 8 km

 

Dzieci i młodzież:

I/ uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy

II/ uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy

III/ uczniowie gimnazjów na dystansie 2000 m - dziewczęta i chłopcy

 

Więcej szczegółów na www.bieg.lubatowa.pl

 

Start zawodników do biegu w grupie otwartej odbył się przy pomniku w Lesie Grabińskim skąd trasa biegu prowadziła lasem a potem polną drogą do drogi powiatowej w Lubatówce (około 1,5 km). Od Lubatówki do mety bieg odbywał się po drodze asfaltowej (około 6,5 km). Start do biegu gimnazjalistów odbył się przy Krzyżu Walecznych, który znajduje się na początku miejscowości Lubatowa. Meta zawodów zlokalizowana była przy pomniku wybudowanym ku czci pomordowanych w Lesie Grabińskim, jak i poległych w czasie II wojny światowej. Najlepszy czas biegu w grupie otwartej uzyskał Paweł Smędowski z Sękowej pokonując trasę w czasie 23 min 28 s, natomiast wśród kobiet Maria Prajzner z Krościenka Wyżnego uzyskując czas 28 min 36 s. W biegu uczestniczyło łącznie 124 zawodników z Polski i Słowacji. W każdej kategorii wiekowej, za zajęcie pierwszych trzech miejsc, zawodnicy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali VOUCHER RABATOWY na zakup 1 sztuki zegarka TIMEX oraz pamiątkowe medale. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano cenne nagrody rzeczowe między innymi nawigację samochodową ufundowaną przez Ireneusz Matusika – członka Towarzystwa Miłośników Lubatowej, Tablet Samsung Galaxy Tab 3 ufundowany przez Posła na Sejm RP Piotra Babinetza. Miejmy nadzieję, że bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej’, upamiętniający bohaterów II wojny światowej, stanie się jeszcze bardziej popularny, tak wśród mieszkańców, jak i zawodników z całej Polski.

uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 1 km

uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 1 km

uczniowie gimnazjów publicznych na dystansie 2,5 km

„grupa otwarta” od 16 do 30 roku życia na dystansie 8 km

„grupa otwarta” od 31 do 40 roku życia na dystansie 8 km

„grupa otwarta” powyżej 40 roku życia na dystansie 8 km

Kościół Parafialny w Lubatowej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

 

Kościół w Lubatowej został wzniesiony w latach 1911-1918 na placu oddalonym kilkanaście metrów na północny-wschód od nieistniejącego już starego drewnianego kościoła. (dołączyć zdjęcie starego kościoła). Świątynia jest neogotycka (gotyk nadwiślański). Zbudowano ją wg projektów Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), jednego z najlepszych ówczesnych architektów. Zewnętrzne ściany kościoła zostały wyprowadzone z fugowanej cegły poprzedzielanej kamiennymi ciosami. Cegłę wypalał w Lubatowej Antoni Węgrzyn z Miejsca Piastowego, a ciosy z piaskowca pochodziły głównie z kamieniołomu z Lipowicy, a także z Kamionki. Wymiary zewnętrzne świątyni: 40 m długości i 28 m szerokości i wieża 56 m wysokości. Od strony południowo-wschodniej prezbiterium z dobudowaną zakrystią od wschodu i przedsionkiem od zachodu. Wejście główne do kościoła i dwa boczne ozdobione kamiennymi portalami. Teren kościelny i plebański otoczony metalowo-kamiennym ogrodzeniem wykonanym w latach osiemdziesiątych XX wieku z inicjatywy ks. Edwarda Kwaśnika. Wokół kościoła szeroki chodnik z granitowej kostki wykonany z inicjatywy ks. Marka Słysza.

Kościół lubatowski jest trzynawowy z transeptem i obszernym kilkupoziomowym prezbiterium. Posadzka w prezbiterium jest marmurowa. Krzyżowe gotyckie sklepienia wsparte jest na 6 potężnych kamiennych filarach oddzielających nawę główną od naw bocznych. Sklepienie w przecięciu transeptu z nawą główną jest bogato rozczłonkowane żebrowaniem. Na ścianie przedniej nawy zachodniej znajduje się figura św. Józefa, a na ścianie przedniej nawy wschodniej figura Matki Bożej. Wykonane zostały w sztucznym kamieniu w latach sześćdziesiątych XX wieku przez krakowskiego rzeźbiarza Mieczysława Stobierskiego.

Przygotowania do budowy przeprowadził ks. Jakub Skowron i pod jego nadzorem mieszkańcy wsi rozpoczęli budowę kościoła. Od 1912 r. dalszymi pracami zajął się ks. Michał Siedleczka, a kontynuowali urządzanie świątyni ks. Kajetan Łańcucki (w latach1923-1935) i następni proboszczowie.

Już w 1919 r. wyposażono okna w witraże wykonane przez Zakład Żeleńskich w Krakowie. Przedstawiają one między innymi św. Stanisława ze Szczepanowa (patrona parafii), św. Jana z Dukli, św. Jadwigę Królową. Dwa witraże w prezbiterium, przedstawiające Chrystusa i Matkę Boską, zostały ufundowane przez ks. M. Siedleczkę oraz Jana i Nikodema Karaś. Bardzo ciekawym witrażem jest okno na chórze przedstawiające dwa grające anioły wzorowane na matejkowskich z kościoła Mariackiego w Krakowie. Witraż ten zasłaniają organy (14-głosowe) wykonane w 1925 r. przez Franciszka Kandefera, organmistrza z Iwonicza.

Dębowe ławki do kościoła w 1931 r. wykonał góralski rzeźbiarz z Zubsuchego, Jędrzej Graca. On też jest autorem /twórcą/ figury Chrystusa Ukrzyżowanego, która jest umieszczona na ścianie głównej w prezbiterium.

Aż do 1953 r. ściany wewnętrzne kościoła były tylko pobielone. Dopiero ks. Bronisław Domino w 1953 r. podjął decyzję o pokryciu wnętrza polichromią. Zadanie to zlecił znanemu artyście, rodem z Lubatowej, Stanisławowi Jakubczykowi. Obecna polichromia została zaprojektowana i wykonana w 2005 r. przez Stanisława Zimę z Lubatowej. Wszystkie partie figuralne czyli kompozycje w prezbiterium (np. Ogrójec i Zmartwychwstanie) oraz postaci świętych w nawach bocznych (św. St. Kostka, bł. J. Balicki, św. Brat Albert, św. M. Kolbe, św. A. Bobola, bł. B. Markiewicz, św. Kinga, bł. J. Rodzińska, bł. K. Kózka, św. Siostra Faustyna, bł. Wł. Findysz) zostały wykonane przez niego z projektów Stanisława Jakubczyka, z którym wcześniej przez wiele lat współpracował w realizacjach kościelnych. - co to znaczy?

Na bocznych ścianach kościoła rozwieszone są stacje drogi krzyżowej z 1923 r.: oleodruki, kopie obrazów Morgariego w bogatych, gotyckich, drewnianych, pozłacanych ramach.

W najbliższym sąsiedztwie kościoła znajdują się następujące obiekty:

- od strony północnej pomnik na grobie zamordowanych w lipcu 1944 r. partyzantów lubatowskich (projekt Pomnika wykonał Stanisław Jakubczyk),

- od strony wschodniej murowana kapliczka domkowa z końca XIX wieku, przykryta daszkiem gontowym oraz betonowa dzwonnica z lat osiemdziesiątych XX wieku, przykryta dachem drewnianym

- od strony południowej murowana parterowa podpiwniczona plebania z końca XIX wieku, przykryta dwuspadowym blaszanym dachem,

- od strony południowo-zachodniej na stoku wschodnim pagórka nowy cmentarz (z 1882 r.),

- od strony zachodniej murowana organistówka.

Źródła:

  1. Jakubczyk, Historia wystroju wnętrza kościoła parafialnego w Lubatowej, w: J. Podlaszczak, Druga Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa. Liber mortuorum 1777-2008, Rzeszów 2009, 399-412.
  2. Pernal, Parafia Lubatowa w latach 1918-1939, Przemyśl 2000 (mps), 54-68.
  3. Podlaszczak – zbiory prywatne.

 

Galeria zdjęć

Obiekt

Polichromia

 

 

 

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej

 

W dniu 11 grudnia 2016 r. w DSzkole Podstawowej w Lubatowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej. Głównymi punktami zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, podsumowanie całej czteroletniej kadencji oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą:

     Stanisław Zając – prezes

     Piotr Pernal – wiceprezes

     Paulina Domaradzka – sekretarz

      Jan Zając – skarbnik

     Ireneusz Matusik – członek

                           

                         

                          Maria Parylak - członek

 

 

 

                          Anna Wołtosz – członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Andrzej Zając – przewodniczący

Edward Jakieła – wiceprzewodniczący

Marcin Jakieła - sekretarz