Regulamin biegu

REGULAMIN XIII BIEGU

 „SZLAKIEM PARTYZANTÓW Z LUBATOWEJ”

 

 

I. CEL IMPREZY


Celem zawodów sportowych jest uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim, popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.


II.  ORGANIZATOR


Towarzystwo Miłośników Lubatowej

 

Współorganizatorzy:

Gimnazjum Publiczne imienia Jana Pawła II w Lubatowej,

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju,

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”,

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej,

Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Lubatowej,

UKS „Partyzant” w Lubatowej.

 

III. MIEJSCE l TERMIN


24 LIPCA 2016 r.  (Niedziela) hala przy Szkole Podstawowej w Lubatowej


IV. GRUPY WIEKOWE I DYSTANS


Zawodnicy w grupie otwartej startować będą w trzech grupach wiekowych:

I/ „grupa otwarta” od 16 do 30 roku życia na dystansie 8 km

II/ „grupa otwarta” od 31 do 40 roku życia na dystansie 8 km

III/ „grupa otwarta” powyżej 40 roku życia na dystansie 8 km

Start zawodników do biegu odbędzie się przy pomniku w Lesie Grabińskim

Dzieci i młodzież startować będą w trzech grupach wiekowych:

I/ uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli 3 klasę w czerwcu bieżącego roku)

II/ uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 800 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli 6 klasę w czerwcu bieżącego roku)

III/ uczniowie gimnazjów na dystansie 2500 m - dziewczęta i chłopcy (w grupie tej startują uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum w czerwcu bieżącego roku) (Start do biegu przy Krzyżu Walecznych)

 

Meta zawodów zlokalizowane będzie przy pomniku wybudowanym ku czci pomordowanych w Lesie Grabińskim, jak i poległych w czasie II wojny światowej.

V. UCZESTNICTWO


- uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym stanem zdrowia oraz spełniają warunki objęte regulaminem
- w przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć zaświadczenie o stopniu niesprawności

VI. ZAPISY

 

Zawodników należy zgłaszać:

-  przez internet http://bieg.lubatowa.pl/ - zakładka , (rejestracja zalecana)

- e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w dniu zawodów przy Szkole Podstawowej w Lubatowej do godz. 1300.

- wpisowego nie pobiera się, darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia 
54 8636 0005 2001 0002 9971 0001 
Bank Spółdzielczy w Rymanowie, ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów

- uczestnicy do lat 18 muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu

VII. NAGRODY


a/ dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe dyplomy lub medale
b/ nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech osób w każdej grupie wiekowej
c/ nagrody rzeczowe wylosowane wśród wszystkich uczestników biegu

VIII. WYŻYWIENIE


- organizator zapewnia napoje chłodzące oraz posiłek dla uczestników biegu.

IX. BEZPIECZEŃSTWO

Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez:

- Policję

- Ochotniczą Straż Pożarną

- Lekarza

- Służby medyczne

X. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

Uczestnicy biegu ubezpieczeni są na następstwo nieszczęśliwego wypadku (NNW)


XI. KONTAKT:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ireneusz Matusik tel. 0 603 581 811

Stanisław Zając tel. 0 504 152 513

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe

  2. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

  3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

  4. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej

  5. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu 24.07.2016 r.

  6. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  7. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

  8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.

  10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

ORGANIZATORZY zapewniają sobie prawo interpretowania i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 

Program zawodów, karty zgłoszenia, wyniki, foto reportaż dostępny będzie na www.lubatowa.pl , www.bieg.lubatowa.pl/.