Kapliczki

Kategoria: Obiekty Stanisław Zając

Bogactwem kulturowym Lubatowej są piękne kapliczki, zarówno te, które występują przy głównej drodze czy koło domów, jak i te usytuowane gdzieś w polach, łąkach, bądź w lasach. Wznoszono je przede wszystkim jako podziękowanie za otrzymane łaski, za uratowanie życia, za zdrowie, a także z prośbą o opiekę. Dlatego też każda kapliczka ma swoją historię. Najstarsza zachowana kapliczka z 1826 roku znajduje się na Nawsiu. Została wybudowana w intencji dziękczynnej za uzdrowienie dziecka. Jest to kapliczka murowana w stylu domkowym z dwoma okiennymi witrażami, obecnie z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wewnątrz. Z kolei historia kapliczki Na wsi nie jest dobrze znana. Najprawdopodobniej została wybudowana przez pierwszych mieszkańców tego terenu. Jest to również obiekt w stylu domkowym z figurą Matki Boskiej Niepokalanego Serca. Ten sam styl budownictwa prezentuje kapliczka na Murdzkówce, w której znajduje się krzyż oraz figura św. Floriana. Na przełomie XIX i XX wieku wystrój kapliczki wzbogaciła figurka Matki Boskiej. Styl kolejnej kapliczki jest odmienny od poprzednich. Wzniesiona została w latach 70-tych XX wieku dzięki staraniom Jana Matusika. Wykonana jest z kamienia ciosanego i zakończona krzyżem. Usytuowana jest na Waszkówce obok lipy, na której wcześniej wisiała mała, drewniana kapliczka. Dawniej przed kapliczką danego regionu zbierali się mieszkańcy, by odprawiać nabożeństwa majowe. Obecnie tę tradycję podtrzymują członkowie Orkiestry Dętej OSP, którzy co roku w jedną wybraną niedzielę maja, idą wzdłuż wsi i zatrzymują się przed każdą kapliczką wybudowaną przy głównej drodze, wygrywają pieśni do Matki Boskiej, a okoliczni mieszkańcy przychodzą i wspólnie z nimi śpiewają.