Zarząd

Kategoria: Uncategorised Paweł Pernal

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej

 

W dniu 11 grudnia 2016 r. w DSzkole Podstawowej w Lubatowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej. Głównymi punktami zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, podsumowanie całej czteroletniej kadencji oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą:

     Stanisław Zając – prezes

     Piotr Pernal – wiceprezes

     Paulina Domaradzka – sekretarz

      Jan Zając – skarbnik

     Ireneusz Matusik – członek

                           

                         

                          Maria Parylak - członek

 

 

 

                          Anna Wołtosz – członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Andrzej Zając – przewodniczący

Edward Jakieła – wiceprzewodniczący

Marcin Jakieła - sekretarz