::cck::28::/cck::
::introtext::

W 2014 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. Opracowanie i wydanie albumu „Spacerem przez Lubatowę”

Informacja o projekcie

Galeria zdjeć

2. XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Relacja z biegu

Galeria zdjeć

3. Spotkanie promujące album fotograficzny „Spacerem przez Lubatowę”

Galeria zdjeć

4. Biegowe Wydarzenie Roku

Informacja z wydarzenia

5. Akcja sprzątania miejscowości Lubatowa

W miesiącu kwietniu w Lubatowej miała miejsce akcja sprzątania miejscowości. Celem tej akcji było w szczególności oczyszczenie ze śmieci rowów przydrożnych i rzeki Lubatówki. Inicjatorem akcji było Towarzystwo Miłośników Lubatowej, któremu z pomocą przyszli strażacy OSP z Lubatowej.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::