I Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa

::cck::3::/cck::
::introtext::

Pomysł wydania książki poświęconej Lubatowej, naszej rodzinnej miejscowości, dojrzewała pieczątka lubatoeejprzez kilka lat podczas przygotowywania lubatowskiego roku jubileuszowego 2006. Wspomniane zainteresowanie przeszłością Lubatowej I Księga Jubileuszowaobjawiło się bardzo wyraźnie na I Zjeździe Lubatowian. Wielką popularnością cieszyła się zaprezentowana wtedy książka poświęcona życiu i twórczości Stanisława Jakubczyka, artysty malarza rodem z Lubatowej. Wydarzeniem które ostatecznie wpłynęło na powstanie tej publikacji było spotkanie na plebani lubatowskiej gdzie zapadła decyzja o przygotowaniu publikacji o historii naszej miejscowości.

 

Książka zawiera następujące rozdziały:

Część I: Lubatowa niegdyś

 1. Od wsi królewskiej do wsi kapitulnej, czyli
 2. Lubatowa w czasach wojen świato­wych i walk o niepodległość w latach 1914-1921 i 1939-1947
 3. Parafia Lubatowa w latach 1918-1939
  1. Obrazy z najnowszej historii parafii Lubatowa
   1939-1989
 4. Oświata w Lubatowej na przestrzeni XX wieku
 1. Ochotnicza Straż Pożarnaj w Lubatowej

IX.     S. Zając, Rolnictwo w Lubatowej niegdyś i dziś

Część II: Lubatowa w roku jubileuszowym 2006

 1. Wspólnota parafialna w Lubatowej
 2. Lubatowa w Gminie Iwonicz-Zdrój
 3. Oświata, kultura i sport
 4. Ośrodek Zdrowia i Remiza
 5. Działalność gospodarcza
 6. Niezapomniani Lubatowianie

 

 

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::3::/cck::