Aktualności

Podnosimy kwalifikacje i dążymy do sprawnego zarządzania

05.12.2022

warsztay-1.jpg
warsztay-2.jpg
warsztay-3.jpg

W ramach realizacji projektu pt. „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej zrealizowano działania mające na celu podniesienie kwalifikacji członków organizacji. Zaplanowano udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.

 

Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w ludzi – wymaga nakładów czasu i pieniędzy, ale zwraca się w skuteczniejszym realizowaniu zadań. Im efektywniejsi będą członkowie stowarzyszenia w tym co robią, tym lepsza będzie cała organizacja. Bogatsza wiedza i poszerzone umiejętności to lepiej i skuteczniej prowadzone działania. Podnoszenie kompetencji osób działających w stowarzyszeniu to czynnik, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, gdyż jest niezbędny do rozwoju całej organizacji. Ludzie, mierząc się z zadaniami, uczą się nowych rzeczy. Dlatego istotne jest m.in. regularne rozmawianie z nimi o ich pracy, wyznaczanie ciekawych i inspirujących zadań. Dysponując zapleczem i przeszkolonymi osobami, będziemy mogli zrealizować zaplanowane działania. Nowe pomieszczenie i lepsza kadra da takie możliwości.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z zakresu:

  • budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania
  • warsztaty pt. Co może dać kopa Naszej organizacji?
  • warsztaty multimedialne

Celem warsztatów będzie zdobycie odpowiedzi na pytania: jakie narzędzia marketingowe wykorzystać, aby przyciągnąć więcej uczestników działań i darczyńców? Jak z Naszej organizacji uczynić tę, którą będzie więcej widać i słychać?

 

Ponadto dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu z zakresu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, kolejne w kursie językowym i grafiki komputerowej.

 

Aktywne uczestnictwo kursach, warsztatach i szkoleniach pozwala na doskonalenie rozwoju osobistego, a także i przede wszystkim wniesienie nowej wiedzy i umiejętności w działalność stowarzyszenia, wprowadzenie nowych rozwiązań, pomysłów i aktualizowanie już istniejących.

 

 

Zadanie „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Powrót