V Zjazd Lubatowian

W dniu 30 września 2017 roku odbył się V Zjazd Lubatowian, który był finałem projektu pt . „Integrujmy się wokół naszej historii – wydanie IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa” i był połączony z prezentacją IV Księgi Jubileuszowej. W spotkaniu tym uczestniczyło wiele osób: księża, radni, dyrektorzy szkoły podstawowej, nauczyciele, młodzież, dzieci, zaproszeni gości, członkowie Towarzystwa Miłośników Lubatowej oraz mieszkańcy wsi. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji członków i miłośników Towarzystwa. Następną częścią był występ artystyczny dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lubatowej, który miał miejsce w sali remizy OSP. Kluczowym punktem spotkania była prezentacja IV Księgi i wręczenie publikacji przybyłym gościom i zebranym. Każdy, kto brał udział w tworzeniu Księgi był/został poproszony o powiedzenie w kilku zdaniach, jak wyglądał proces powstawania jego artykułu.

 

Honorowymi gośćmi byli najstarsi mieszkańcy Lubatowej, którzy zaszczycili nas dość licznie swoją obecnością, pomimo utrudnień związanych z wiekiem i stanem zdrowia. Część  z nich oprócz Księgi otrzymało statuetki: „Podziękowanie za pielęgnowanie patriotyzmu i pamięci o historii wsi Lubatowa”. Statuetki otrzymali Ci, którzy angażowali się w projekt tzn. brali czynny udział w spotkaniach, dzielili się swoimi wspomnieniami.

Podczas Zjazdu ogłoszono również wyniki Olimpiady „Na naszej Ziemi”, nt. Historia Lubatowej.  Zwycięzcom w obydwu grupach wiekowych wręczono puchary i nagrody.

 

Na koniec odbyły się rozmowy i spotkania, podczas których nasi goście mogli częstować się smakołykami ze szwedzkiego stołu oraz wymieniać między sobą poglądy, osobiste wspomnienia i refleksje. Na zakończenie odbył się koncert zespołu muzycznego.