Zajęcia sportowe dla uczniów

W latach 2010, 2011, 2012 zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla uczniów, w zakresie pływania. Zajęcia te były kolejnym etapem budowy infrastruktury dla promocji sportu i zdrowia wśród młodzieży naszej miejscowości.
Przez trzy miesiące w każdym roku grupa 60 uczniów miała możliwość uczestniczenia w cotygodniowych lekcjach na basenie w Krośnie.
Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych.