Zarząd

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej

 

W dniu 11 grudnia 2016 r. w DSzkole Podstawowej w Lubatowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej. Głównymi punktami zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, podsumowanie całej czteroletniej kadencji oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą:

 

 

Stanisław Zając - prezes

 

Piotr Pernal - wiceprezes

 

Paulina Domaradzka - sekretarz

 

Jan Zając - skarbnik

 

Ireneusz Matusik - członek

 

Maria Parylak - członek

       Anna Wołtosz – członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 

Andrzej Zając – przewodniczący

Edward Jakieła – wiceprzewodniczący

Marcin Jakieła - sekretarz