Najważniejsze działania

Organizacja biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”
Bieg na stałe wpisał się już w kalendarz imprez nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju, o czym świadczą uczestnicy startujący w ostatnich edycjach. Pierwsza edycja odbyła się w 2004 r. Celem zawodów sportowych jest uczczenie pamięci zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.


Promowanie sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu
W okresie zimowym członkowie Towarzystwa i sympatycy uczestniczą w cotygodniowych zajęciach gry w piłkę nożną na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej natomiast w okresie wiosenno-jesiennym na boisku „Orlik” w Iwoniczu-Zdroju.


Promocja turystyki i krajoznawstwa


Zachęcamy młodych ludzi do czynnego uprawiania turystyki. Bazując na starym porzekadle “usłyszę – zapomnę, zobaczę – zapamiętam, zrobię – zrozumiem” Towarzystwo organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze dla dzieci i młodzieży.


Organizacja konkursów fotograficznych
Towarzystwo organizuje konkursy fotograficzne dla młodzieży i dorosłych. Ujęta obiektywem przyroda lubatowska została zachowana w wydanym przez stowarzyszenie albumie fotograficznym pt. „Spacerem przez Lubatowę”.


Organizacja Zjazdów Lubatowian
W latach 2004-2018 zorganizowaliśmy 6 Zjazdów Lubatowian. Każdy z nas, bez względu na czas i miejsce w jakim się znajdzie, zawsze pragnie powrócić do korzeni. Powroty te są bardzo sentymentalne. Okazją do takiej podróży, do miejsca swego urodzenia są Zjazdu Lubatowian, podczas których goście mogą przede wszystkim spotkać się i porozmawiać ze znajomymi, powspominać, wrócić myślami do czasów dzieciństwa, lat szkolnych, czasów
pracy zawodowej.


Organizacja olimpiad i konkursów wiedzy
W latach 2008-2019 zorganizowano cztery edycje Olimpiady „Na Naszej Ziemi” nt. historii Lubatowej, dzięki którym uczniowie zostali zmobilizowani do dokładnego zapoznania się z historią swojej miejscowości.


Zajęcia dla młodzieży

Towarzystwo organizowało działania mające na celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne nakierowane na realizację zainteresowań młodzieży. Prowadzono między innymi warsztaty plastyczne, taneczne, artystyczne, historyczne, prelekcje turystyczne oraz zajęcia sportowe.


Księgi Jubileuszowe wsi Lubatowa
Mając na uwadze zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń, zbieramy i gromadzimy informacje na temat miejscowości Lubatowa i ich mieszkańców. Efektem tych prac jest wydanie:


2006 r. I Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa wydana w 630-lecie jej istnienia
2009 r. II Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa Liber mortuorum 1777-2008
2013 r. III Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa wydana w 55-lecie „nowej” szkoły
2018 r. IV Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa krople pamięci i patriotyzmu
2019 r. V Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa 100 lat Niepodległej.


Organizacja konkursów na najpiękniejszy ogród przydomowy we wsi Lubatowa
Konkursy miały na celu docenienie mieszkańców za ich pracę na rzecz upiększania wizerunku naszej wsi. Przyczyniły się do poprawy estetyki przydomowych ogrodów.


Promocja wolontariatu
Wiele działań w stowarzyszeniu realizują wolontariusze, którzy swoją postawą, dobrowolną chęcią uczestnictwa, promują idee wolontariatu.