Jarmark Dziedzictwa Kulturowego

W latach 2009 - 2013 Towarzystwo Miłośników Lubatowej zorganizowało w Lubatowej Jarmarki

 

Dziedzictwa Kulturowego. Celem jarmarków było w dużej mierze zachowanie w społecznej świadomości ginących dziedzin rzemiosła takich jak plecionkarstwo, czy garncarstwo, prezentacja twórczości ludowej oraz promocja produktów regionalnych i rękodzielniczych. Jarmarki były też formą przekazania młodemu pokoleniu najwartościowszych elementów kultury tradycyjnej, podkreślającą najistotniejsze cechy kultury ludowej "małych ojczyzn" z ukazaniem jej kolorytu i zróżnicowania etnograficznego.


Jarmarki Dziedzictwa Kulturowego obejmowały: prezentację dorobku artystycznego, prezentacja rękodzielnictwa artystycznego, prezentację połączoną z degustacją lokalnych, tradycyjnych produktów kulinarnych.