Warsztaty rzemiosła i rękodzieła artystycznego, nauka tańca

Towarzystwo podejmuje działania mające na celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz organizuje różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne nakierowane na realizację zainteresowań młodzieży.

 

Jednym z takich działań w 2009 i 2010 roku była realizacja projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie”.

 

Cele i zadania projektu zostały skonstruowane w taki sposób, aby łączyły elementy nauki, zdrowia i kultury w jeden spójny program działania. Pierwszy moduł projektu polegał na organizacji zajęć z nauki tańca towarzyskiego. Naukę prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczno-instruktorska. Następnie zorganizowano cykl warsztatów z rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Młodzież mogła wykazać się w różnych formach plastycznych czy artystycznych, typu wyroby z siana, rzeźba, malowanie obrazów itp. Kolejny moduł związany był z nauką języka obcego. Dzięki temu, iż projekt był prowadzony wraz z partnerem - Klubem Słowackich Turystów Doliny a Hory - kilkanaście osób, które w poszczególnych modułach wykazały się największym zaangażowaniem lub które najlepiej napisały test językowy, mogło wziąć udział w trzydniowym wyjeździe na Słowację.