O Stowarzyszeniu

o-nas.jpg

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

 powstało 9 czerwca 2003 roku z inicjatywy Stanisława Jasłowskiego, na pierwszym posiedzeniu inicjatorów zainteresowanych powołaniem stowarzyszenia, spotkanie to było jednocześnie I Walnym Zebraniem Członków TML.

 

Będziemy pracować dla dobra naszej miejscowości, starać się by informacje, które zdobędziemy stanowiły część dorobku naszej miejscowości

prezes Stanisław Jasłowski

 

W zgromadzeniu tym wzięło udział 15 osób, które wybrały zarząd w składzie:

 • Prezes: Stanisław Jasłowski
 •  Z-CA Prezesa: Stanisław Jakieła
 •  Sekretarz: Grzegorz Borek
 •  Skarbnik: Edward Jakieła
 •  Członek: Paweł Pernal

Ponadto określono osoby do Komisji Rewizyjnej:

 •  Przewodniczący : Józef Borek
 •  Wiceprzewodniczący: Mariusz Jakieła
 •  Sekretarz: Ryszard Zima

Pozostałe osoby to członkowie TML. 9 września 2003 roku TML zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem: 0000172253. Towarzystwo z biegiem czasu powiększało się o nowych członków. 25 listopada 2003 roku decyzją zarządu przyjęto do swego grona: ks. prof. Jana Jakubczyka oraz prof. Stanisława Jakubczyka. W tym czasie powstało też pierwsze logo TML.

 

Następnie 2 kwietnia 2004 roku zadeklarowały się kolejne dwie osoby: Maria Lewko i Maria Foremna. Kilka dni później, bo 25 kwietnia 2004 roku, Towarzystwo przyjęło następnych członków: ks. Stefana Kiełbickiego – Brzóza Królewska, ks. dr Janusza Podlaszczaka – Rzeszów,

 

Wolontariat to piękna inicjatywa, wystarczy tylko dostrzec drugiego człowieka.Jako zachęta do bezinteresownego zaangażowania się w społeczną działalność, za motto niech posłużą słowa Jana Pawła II"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

ks dr Janusz Podlaszczak

Wykładowca akademicki

 

Czesława Borka – Dębno, Marię Knap – Rogi, Irenę i Jana Staniszów – Rzeszów, Mieczysława Hanczarka – Krasienin, Jana Borka – Rzeszów.

 

Na posiedzeniu, które odbyło się 14 lutego 2008 roku, powołano kolejnych członków: Piotra Pernala, Agatę Murdzek, Joannę Murdzek, Paulinę Turek, Konrada Wołtosza, Grzegorza Boczara, Ireneusza Matusika, Jana Zająca, Mariusza Jakiełę, Stanisława Zająca. Podjęto również decyzję o zmianie zarządu TML. Który przedstawia się następująco:

 •  Prezes: Stanisław Zając
 •  Z-CA Prezesa: Piotr Pernal
 •  Sekretarz: Paulina Turek
 •  Skarbnik: Jan Zając
 •  Członek: Stanisław Jakieła
 •  Członek: Ireneusz Matusik

Komisja Rewizyjna w składzie:

 •   Przewodniczący : Andrzej Zając
 •   Wiceprzewodniczący: Edward Jakieła
 •   Sekretarz: Marcin Jakieła 

Zrealizujemy wiele projektów z których Lubatowa będzie dumna. Spowodujemy, że nasza miejscowość będzie piękniejsza

prezes Stanisław Zając

 

Nowy zarząd określił propozycje i plany na przyszłość, które obecnie realizuje. TML jest otwarte dla wszystkich, którzy autentycznie pokochali Lubatowę oraz z sentymentem powracają do tej wsi, dla tych którzy pragną ocalić od zapomnienia kulturę, tradycję, obyczaje i zwyczaje, a także mają na uwadze rozwój i promowanie Lubatowej. Tych wszystkich, skłonnych poświęcić swój wolny i drogocenny czas sprawie społeczno – kulturalnej tej miejscowości, zapraszamy do podpisania deklaracji uczestnictwa w Towarzystwie lub przyłączenia się do nas w formie wolontariatu.

 

Działalność we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach czy fundacjach jest pewnego rodzaju kontynuacją kształcenia. Jej efektem jest zdobywanie nowych doświadczeń, a czasami staje się miejscem pracy. Czasami warto działać, aby zobaczyć uśmiech na ustach osób którym się pomaga. Daje to energię i pozytywnie nastawia do dalszego funkcjonowania.

Paweł Pernal

Nasz zespół

 

dr inż Stanisław Zając

Piotr Pernal

Paulina Domaradzka

Jan Zając

Prezes TML Wiceprezes TML Sekretarz TML Skarbnik TML
samorządowiec, działacz społeczny działacz społeczny, organizator polonistka, działaczka społeczna trener sportowy, samorządowiec

 

Film promujący naszą działalność.