Album fotograficzny „Spacerem przez Lubatowę"

album1.jpg
album.jpg

Towarzystwo Miłośników Lubatowejrealizowało projekt pt. Opracowanie i wydanie albumu „Spacerem przez Lubatowę”. Celem głównym projektu było rozwijanie tury­styki i rekre­acji na terenie miejscowości Lubatowa poprzez wydanie albumu pt. „Spacerem przez Lubatowę”. Celami szczegółowymi projektu było:

 

  • uporządkowanie i przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat potencjału regionu,
  • stworzenie „pamiątki” z pobytu w miejscowości Lubatowa,
  • promocja Lubatowej jako miejscowości turystycznej,
  • podkreślenie walorów krajoznawczych miejscowości,
  • wzrost zain­te­re­so­wania tury­stów tym regionem,
  • pokazanie walorów turystycznych miejscowości,
  • promocja cyklicznych imprez i wydarzeń,
  • promocja miejscowości wśród turystów przebywających w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój,
  • zbudowanie wśród mieszkańców odczucia piękna miejscowości i potrzeby dbania o jej estetykę,
  • ukształ­to­wania pozy­tyw­nego wize­runku wsi.


W albumie na 112 stronach zawarto ponad 160 fotografii, ukazujących krajobraz, przyrodę, wydarzenia oraz obiekty naszej miejscowości. Album wydano w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

 

W niedzielę 28 września odbyło się spotkanie promujące album.

 

Prezentując niniejszy zbiór fotografii, chcieliśmy pokazać naszą wieś z wielu stron, chcieliśmy podkreślić, że lubatowa jest piękna o każdej porze roku. Cudownie jest patrzeć na nią wiosną, obserwować budzące się życie na polach i łąkach. Latem przyjemnie jest przechadzać się nad rzeką, czy spacerować pośród pól, przyglądać się falującym łanom zbóż i innym roślinom uprawnym, oglądać przyrodę ze szczytów pagórków. Również jesienią można tu znaleźć wiele pięknych, przykuwających wzrok, miejsc. Zimą zaś warto zakopać się w zaspy śnieżne, których jest u nas bez liku. O tej porze roku można zobaczyć zupełnie inną lubatowę, dla wielu jeszcze piękniejszą, niż kiedykolwiek. Taki świat przyrody zachęca do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu – podkreśla Stanisław Zając koordynator projektu.


Lubatowa to miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce, w gminie Iwonicz-Zdrój, powiecie krośnieńskim, województwie podkarpackim.

 

Tereny miejscowości Lubatowa wabią nieodkrytymi zasobami przyrodniczymi z malowniczymi krajobrazami i bogatym dziedzictwem kulturowym. To także atrakcyjne miejsce dla turystów i amatorów aktywnego wypoczynku. Doskonałym uzupełnieniem potencjału przyrodniczego jest pielęgnowana tu kultura ludowa. Przejawia się to na co dzień w dbaniu o tradycję, obrzędy i zwyczaje, które wraz z legendami, lokalnymi nazwami i gwarą są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mieszkańcy są gościnni, pracowici, otwarci i chętni do współpracy.

 

Niniejszy album to praca wielu osób. Zamieszczone w niej prace to głównie zdjęcia fotografów – amatorów, którzy przekazali je do Redakcji, by pokazać piękno wsi oraz całego regionu. W książce zaprezentowano zarówno najlepsze fotografie zorganizowanego w 2008 roku konkursu fotograficznego „Ziemia Lubatowska”, jak i wiele innych zdjęć wykonanych przez mieszkańców Lubatowej.

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom zdjęć oraz tekstów za nieodpłatne przekazanie swoich prac do publikacji. Dziękuję również tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki. Ponadto życzę Czytelnikom, zarówno mieszkańcom wsi Lubatowa, jak i przybywającym do nas turystom, by album stał się swego rodzaju niezbędnikiem, do którego często będą zaglądać. Miłej lektury! – dodaje Stanisław Zając.

 

Album powstał tał z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lubatowej w ramach projektu Opracowanie i wydanie albumu „Spacerem przez Lubatowę”.

 

 

 

Projekt został dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.