Cel Stowarzyszenia

Celem statutowym Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport, poznawanie dziedzictwa oraz historii Lubatowej i regionu, propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju.


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez organizowanie i wspieranie działalności: 

  • społecznej,
  • sportowej,
  • kulturalnej,
  • obywatelskiej,
  • patriotycznej,
  • informacyjnej,
  • edukacyjnej,
  • wydawniczej.

 

Działania organizacji adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania Towarzystwo to cykliczne wydarzenia, zarówno coroczne jak i w odstępach kilku
lat. Częstotliwość imprez wynika z ich charakteru i potrzeb (zjazdy lubatowian, olimpiady, publikacje).


Ze względu na duże koszty organizacji niektórych wydarzeń większość działań
realizowanych jest w ramach projektów.