I Zjazd Lubatowian

Dla wymiany doświadczeń, przeżyć, w dniu 9 maja 2004 roku, zorganizowano I Zjazd Lubatowian. Spotkanie to zgromadziło wiele osób. Swą obecnością zaszczycił wszystkich również prof. Stanisław Jakubczyk. Zebranie to wywołało wiele wzruszeń i emocji. Po tym spotkaniu TML powiększyło się o kolejne osoby.

 

Członkostwo zadeklarowali: Zofia Półchłopek – Krosno, Stanisław Stanisz – Iwonicz Zdrój, Andrzej Ceglarz – Lubatowa, Jerzy Masłowski – Szczecin, Wilhelm Stanisz – Krosno, Danuta Płatek – Kraków, Teresa i Andrzej Kubit – Krosno, Maria i Marian Zygmunt – Krosno, Maria Koc – Ateny, Grecja, Bolesław Andrzej i Maria Pernal – Winsor Ontario, Kanada.

 

Zjazd Lubatowian był także dobrą okazją do rozdania nagród dla młodzieży z gimnazjum, w ramach przeprowadzonego 20 kwietnia 2004 roku, konkursu wiedzy o Lubatowej.