Wycieczki turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z Lubatowej w ramach realizacji projektu„Edukacja krajoznawcza jako forma zapobiegania marginalizacji dzieci ze wsi Lubatowa”–

Towarzystwo Miłośników Lubatowej stara się zachęcić młodych ludzi do czynnego uprawiania turystyki. Bazując na starym porzekadle, które mówi: “USŁYSZĘ – ZAPOMNĘ, ZOBACZĘ – ZAPAMIĘTAM, ZROBIĘ – ZROZUMIEM” Towarzystwo w 2008 roku zorganizowało wycieczki turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z Lubatowej w ramach realizacji projektu:
„Edukacja krajoznawcza jako forma zapobiegania marginalizacji dzieci ze wsi Lubatowa”
Projekt był realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizowane wyjazdy kierowane były do grupy 70 osób, którzy uczestniczyli w trzech wycieczkach. Odbyły się one w okresach lipiec, sierpień, wrzesień, październik i obejmowały następujące miejsca:


1. Skansen w Sanoku połączony z pobytem na Solinie i rejsem po Jeziorze Solińskim,
2. Bieszczady - wejście na Bieszczadzkie Połoniny (Smerek 1222 m n.p.m),
3. Krynica – wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową. Kamianna – skansen pszczelarstwa, centrum apiterapii,
4. Czorsztyn, Zamek w Niedzicy, Wąwóz Homole,
5. Wieliczka - Kopalnia Soli,
6. Bieszczady – wejście na Tarnicę.