Sukcesy

Do najważniejszych sukcesów organizacji możemy zaliczyć:

Wydanie 5 Ksiąg Jubileuszowych wsi Lubatowa co miało wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców o dziejach Lubatowej. W książkach łącznie na 1980 stronach spisano historię Lubatowej


● Sukcesem, o wymiarze przyszłościowym, jest niespotykany do tej pory wzrost zainteresowania mieszkańców historią naszej miejscowości oraz dziejami kraju i wydarzeniami społecznymi poruszanymi w naszych księgach


Nawiązanie kontaktów z potomkami lubatowian, którzy wyemigrowali na falach Wielkiej Emigracji


● Wydanie albumu fotograficznego „Spacerem przez Lubatowę”


● Organizację 17 edycji biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”


● Organizację 4 „Jarmarków Dziedzictwa Kulturowego”


● Organizację VII Zjazdów Lubatowian.

 

W 2013 r. otrzymaliśmy nagrodę dla organizacji pozarządowych od Starosty Krośnieńskiego za upowszechnianie i ochronę kultury.


W 2015 r. Towarzystwo otrzymało I Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii Sport i Turystyka w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.


Wiele działań podejmowanych przez stowarzyszenie nie byłoby możliwe gdyby nie współpraca i partnerstwo (formalne i nieformalne) z Szkołą Podstawową, lokalnym samorządem, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, lokalnymi firmami, Ochotniczą Strażą Pożarna, Sołtysem i Radą Sołecką w Lubatowej.