Aktualności

„Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej

12.12.2021

logo-tml-1.jpg
program-rozwoju-organizacji-obywatelskich.png
budynek-projekt-2.jpg
budynek-projekt-1.jpg
budynek-projekt-4.jpg
budynek-projekt-3.jpg

W 2021 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej kontynuowało realizacje projektu pt. „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej. W mijającym roku doprecyzowano projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany będący podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury – siedziba towarzystwa Miłośników Lubatowej. Dokonano także zakupu materiałów budowlanych. Istniejący budynek zmieni swój kształt i wygląd i będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej.

 

W ramach projektu w 2022 roku zostaną podjęte następujące działania:

 

Utworzenie siedziby dla Towarzystwa – prace remontowo budowlane

 

Utworzona siedziba to wzmocnienie potencjału organizacyjnego Towarzystwa dającego podstawy do dalszych działań w kolejnych latach i gwarantującego trwałość efektów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Nowa siedziba Towarzystwa to przede wszystkim miejsce spotkań. W nowej siedzibie znajdzie biuro Zarządu i pomieszczenia dla członków TML, sala konferencyjna/świetlica, gdzie planowane są spotkania, warsztaty.

 

Pierwsze prace remontowe ruszają już wiosną 2022 r.

 

Podniesienie kwalifikacji członków organizacji

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano podniesienia kwalifikacji członków organizacji. Zaplanowano udział w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz zakupu oprogramowania komputerowego.
Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w ludzi – wymaga nakładów czasu i pieniędzy, ale zwraca się w efektywniejszym realizowaniu zadań. Im efektywniejsi będą członkowie stowarzyszenia w tym co robią, tym lepsza będzie cała organizacja. Większa wiedza i poszerzone umiejętności to lepiej i skuteczniej prowadzone działania. Z tego powodu podnoszenie kompetencji osób działających w stowarzyszeniu to czynnik, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, gdyż jest niezbędny do rozwoju całej organizacji. Ludzie, mierząc się z zadaniami, uczą się nowych rzeczy. Dlatego istotne jest m.in. regularne rozmawianie z nimi o ich pracy, wyznaczanie ciekawych i inspirujących zadań. Dysponując zapleczem i przeszkolonymi osobami, będziemy mogli zrealizować zaplanowane działania. Nowe pomieszczenie i lepsza kadra da takie możliwości.
Odbędą się szkolenia z zakresu komunikacji w organizacji, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, zarządzania projektami, budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania. Szkolenia pozwolą na poszerzenie wiedzy i przygotowanie do efektywniejszej pracy i działaniu w stowarzyszeniu.
Dodatkowo zaplanowano warsztaty budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania, multimedialne, warsztaty pt. Co może dać kopa Naszej organizacji? Celem warsztatów będzie zdobycie odpowiedzi na pytania: jakie narzędzia marketingowe wykorzystać, aby przyciągnąć więcej uczestników działań i darczyńców? Jak z Naszej organizacji uczynić tę, którą będzie więcej widać i słychać?

 

Wsparcie działalności promocyjnej organizacji

 

 

W celu popularyzacji działalności Towarzystwa zostaną podjęte następujące zadania:
• przygotowanie spotów promujących działalność Towarzystwa.
• promocję medialną (artykuły w prasie i na www).
• zakup tablicy informacyjnej (neon informacyjny) umieszczonej przy siedzibie stowarzyszenia,
• opracowanie rollup’ów reklamowych,
• opracowanie i druk ulotki informacyjnej.
• organizacja konkursów z nagrodami (min. 10). Na portalu facebook i na stronie Towarzystwa będą ogłaszane konkursy polegające na umieszczaniu krótkich pytań dotyczących historii miejscowości.

 

Ponadto zakupione zostaną produkty reklamowe, które pozwolą dodatkowo na doposażenie punktu informacyjnego w siedzibie stowarzyszenia w niezbędne elementy promocyjne. Pozwoli to przede wszystkim na zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności Towarzystwa nie tylko w najbliższym środowisku. Przyczyni się do realizacji misji Towarzystwa, którą jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny sportu, kultury i edukacji oraz celu nadrzędnego tj. pełnienie funkcji lokalnego lidera w zakresie aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej.

 

Zakup sprzętu sportowo turystycznego.

 

Zakup sprzętu sportowo-turystycznego pozwoli na rozwój działalności sportowo-turystycznej stowarzyszenia.
W naszej miejscowości daje się zauważyć wzrost aktywności turystycznej i sportowej. By podtrzymać tę tendencję, chcemy wzmocnić działania. Utworzymy grupę sportowo-turystyczną. Celem istnienia grupy
będzie:
- promocja aktywności fizycznej i turystycznej,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród lokalnej społeczności,
- promocja miejscowości Lubatowa.

 

Zadanie „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

 


Powrót