Aktualności

„Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej

05.12.2022

medal.jpg
album-1.jpg
ksiega.jpg

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Towarzystwo Miłośników Lubatowej otrzymało dofinansowanie na stworzenie własnej siedziby i dalszy rozwój działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wieloletnia działalność TML, pasje oraz potrzeby zostały docenione, uwzględnione i nagrodzone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

 

Projekt pt. „Stowarzyszenie na swoim” – Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej realizowany był w latach 2020-2022 i w tym okresie zostały podjęte następujące działania:

 

1. Utworzenie siedziby dla Towarzystwa (zakup istniejącego budynku wraz z działką, adaptacja do potrzeb działalności stowarzyszenia poprzez remont i zakup wyposażenia)

 

Utworzona siedziba to wzmocnienie potencjału organizacyjnego Towarzystwa dającego podstawy do dalszych działań w kolejnych latach i gwarantującego trwałość efektów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Nowa siedziba Towarzystwa to przede wszystkim miejsce spotkań. Docelowo znajdzie się w niej biuro Zarządu i pomieszczenia dla członków TML, sala konferencyjna/świetlica, gdzie planowane są spotkania, warsztaty.

 

2. Podniesienie kwalifikacji członków organizacji

 

Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w ludzi – wymaga nakładów czasu i pieniędzy, ale zwraca się w skuteczniejszym realizowaniu zadań. Im efektywniejsi będą członkowie stowarzyszenia w tym co robią, tym lepsza będzie cała organizacja. Większa wiedza i poszerzone umiejętności to lepiej i właściwie prowadzone działania. Podnoszenie kompetencji osób działających w stowarzyszeniu to czynnik, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, gdyż jest niezbędny do rozwoju całej organizacji. Ludzie, mierząc się z zadaniami, uczą się nowych rzeczy. Dlatego istotne jest m.in. regularne rozmawianie z nimi o ich pracy, wyznaczanie ciekawych i inspirujących zadań. Dysponując zapleczem i przeszkolonymi osobami, będziemy mogli zrealizować zaplanowane działania. Nowe pomieszczenie i lepsza kadra da takie możliwości.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z zakresu:

  • budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania
  • warsztaty pt. Co może dać kopa Naszej organizacji?
  • warsztaty multimedialne

Celem warsztatów będzie zdobycie odpowiedzi na pytania: jakie narzędzia marketingowe wykorzystać, aby przyciągnąć więcej uczestników działań i darczyńców? Jak z Naszej organizacji uczynić tę, którą będzie więcej widać i słychać?

Ponadto dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu z zakresu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, kolejne w kursie językowym i grafiki komputerowej.

Aktywne uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach pozwala na doskonalenie rozwoju osobistego, a także i przede wszystkim wniesienie nowej wiedzy i umiejętności w działalność stowarzyszenia, wprowadzenie nowych rozwiązań, pomysłów i aktualizowanie już istniejących.

 

3. Modernizacja strony internetowej

 

Towarzystwo Miłośników Lubatowej od 2004 roku prowadzi i utrzymuje stronę www, która dostępna jest pod adresem www.lubatowa.pl Modernizacja strony internetowej polegała na odnowieniu domeny, wykupieniu profesjonalnego hostingu oraz modułu do obsługi strony. Podjęte działania pozwoliły na przygotowaniu strony z nowym układem modułów i galerii zdjęć.

 

4. Wsparcie działalności promocyjnej organizacji

 

W celu popularyzacji działalności Towarzystwa zakupiono tablicę informacyjną, rolapy reklamowe, leżaki z logo stowarzyszenia, opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne: parasolki, kubki, czapki, torby zakupowe, opaski odblaskowe, długopisy z nadrukiem. Zakupione gadżety zostaną wykorzystane do celów promocyjnych stowarzyszenia oraz jako nagrody w konkursach. Pozwolą przede wszystkim na zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności Towarzystwa nie tylko w najbliższym środowisku.

 

W ramach projektu zostały przygotowane dwa spoty promujące działalność Towarzystwa. Przedstawiono w nich historię działalności stowarzyszenia, najważniejsze wydarzenia i najciekawsze projekty. Zapraszamy do obejrzenia i podzielenia się uwagami.

 

Spot 1 - HISTORIA

Spot 2 - DZIAŁALNOŚĆ

 

5. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego.

 

Zakup sprzętu sportowo-turystycznego pozwoli na rozwój działalności sportowo-turystycznej stowarzyszenia.

 

Dzięki zrealizowanemu projektowi Towarzystwo Miłośników Lubatowej będzie mogło nie tylko nadal wypełniać swoje cele statutowe, jakimi są: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport, poznawanie dziedzictwa oraz historii Lubatowej i regionu, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, ale również poszerzyć swoją działalność o zadania, które będą służyły zaspokajaniu bieżących potrzeb lokalnej społeczności (spotkania klubowe, kursy, warsztaty). Zamierzeniem jest aktywizacja mieszkańców do integracji i wspólnego działania.

Towarzystwo realizuje swoje przedsięwzięcia poprzez organizowanie i wspieranie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej, obywatelskiej, patriotycznej, informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej. Działania te adresowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i mają charakter wydarzeń cyklicznych, zarówno corocznych, jak i w odstępach kilku lat. Częstotliwość imprez wynika z ich charakteru i potrzeb (wydarzenia sportowe, zjazdy lubatowian, olimpiady, publikacje). Ze względu na duże koszty organizacyjne, realizacja większości wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się w ramach projektów.

 

Celem statutowym Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport, poznawanie dziedzictwa oraz historii Lubatowej i regionu, propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju.

Misją Towarzystwa jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny sportu, kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem.

Cel nadrzędny, do którego dąży Stowarzyszenie, to pełnienie funkcji lokalnego lidera w zakresie aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej.

 

Do najważniejszych sukcesów organizacji możemy zaliczyć:

  • Wydanie 5. Ksiąg Jubileuszowych wsi Lubatowa co miało wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców o dziejach Lubatowej. W książkach łącznie na 1980 stronach spisano historię Lubatowej,
  • Sukcesem, o wymiarze przyszłościowym, jest niespotykany do tej pory wzrost zainteresowania mieszkańców historią naszej miejscowości oraz dziejami kraju i wydarzeniami społecznymi poruszanymi w naszych księgach,
  • Nawiązanie kontaktów z potomkami lubatowian, którzy wyemigrowali na falach Wielkiej Emigracji,
  • Wydanie albumu fotograficznego „Spacerem przez Lubatowę”,
  • Organizację 18. edycji biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”,
  • Organizację 4 „Jarmarków Dziedzictwa Kulturowego”,
  • Organizację VII Zjazdów Lubatowian.

 

 

Zadanie „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Powrót