Aktualności

Towarzystwo Miłośników Lubatowej „Na swoim”

04.12.2020

LOGO
LOGO
PROO
PROO
W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Towarzystwo Miłośników Lubatowej otrzymało dofinansowanie na stworzenie własnej siedziby i dalszy rozwój działalności na rzecz lokalnej społeczności. Wieloletnia działalność TML, pasje oraz potrzeby zostały docenione, uwzględnione i nagrodzone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

W ramach ogólnopolskiego konkursu, adresowanego do wszystkich stowarzyszeń i fundacji, wnioski złożyło 2102 organizacje z 86% powiatów. Do dofinansowania rekomendowanych zostały tylko 83 wnioski. Realizacja takiego zadania to duże wyzwanie dla Stowarzyszenia, ale i „krok milowy” w rozwoju organizacji.

Projekt pt. „Stowarzyszenie na swoim” – Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej będzie realizowany w latach 2020-2022 i w tym okresie zostaną podjęte następujące działania:

  1. 1.Utworzenie siedziby dla Towarzystwa (zakup istniejącego budynku wraz z działką, adaptacja do potrzeb działalności stowarzyszenia poprzez remont i zakup wyposażenia).
  2. Podniesienie kwalifikacji członków organizacji.
  3. Modernizacja strony internetowej.
  4. Wsparcie działalności promocyjnej organizacji.
  5. Zakup sprzętu sportowo-turystycznego.

Dzięki zrealizowanemu projektowi Towarzystwo Miłośników Lubatowej będzie mogło nie tylko nadal wypełniać swoje cele statutowe, jakimi są: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport, poznawanie dziedzictwa oraz historii Lubatowej i regionu, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, ale również poszerzyć swoją działalność o zadania, które będą służyły zaspokajaniu bieżących potrzeb lokalnej społeczności (spotkania klubowe, kursy, warsztaty). Zamierzeniem jest aktywizacja mieszkańców do integracji i wspólnego działania.

Towarzystwo realizuje swoje przedsięwzięcia poprzez organizowanie i wspieranie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej, obywatelskiej, patriotycznej, informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej. Działania te adresowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i mają charakter wydarzeń cyklicznych, zarówno corocznych, jak i w odstępach kilku lat. Częstotliwość imprez wynika z ich charakteru i potrzeb (wydarzenia sportowe, zjazdy lubatowian, olimpiady, publikacje). Ze względu na duże koszty organizacyjne, realizacja większości wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się w ramach projektów.

 

Zadanie „Stowarzyszenie na swoim” - Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Miłośników Lubatowej jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.


Powrót