Aktualności

Utworzenie świetlicy kultury w Lubatowej wraz z zapleczem – etap 1

20.07.2023

towarzystwo-milosnikow-lubatowej-stanislaw-zaj.jpg

W ramach dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego Infrastruktura kultury ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury Towarzystwo Miłośników Lubatowej realizuje projekt pn. Utworzenie świetlicy kultury w Lubatowej wraz z zapleczem – etap 1.

 

Celem zadania będzie przeprowadzenie prac remontowych (etap 1) w celu utworzenie świetlicy kultury w miejscowości Lubatowa wraz z zapleczem.  

Świetlica będzie utworzona w zakupionym budynku, dla którego został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz projekt budowlany. Organ architektoniczno-budowlany zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i udzielił pozwolenia na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kulturalny. Projekt przebudowy polega na zmianie funkcji pomieszczeń oraz dostosowaniu ich do nowych wymogów. Ostatecznie budynek będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej.   

 

W ramach wykorzystania dotacji na pierwszym etapie zostaną wykonane następujące działania:

  • Prace remontowe i budowlane, 
  • Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z balustradami,
  • Wykonanie i przebudowa instalacji elektrycznej,
  • Stolarka drzwiowa i ślusarka,
  • Budowa instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej,
  • Wykonanie termomodernizacji budynku.

 

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Docelowo świetlica będzie miejscem, gdzie spotykać się będą różne grupy społeczne: dzieci, młodzież, seniorzy, mieszkańcy wsi Lubatowa oraz innych miejscowości gminy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy prowadzenia działalności kulturalnej i zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej.

 

Dofinansowanie - 149 000,00 zł

Całkowita wartość - 149 000,00 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


Powrót